Thema Klimaatadaptatie/Groen: dinsdagochtend 5 februari

Plensbuien, wateroverlast, droogte: allemaal gevolgen van klimaatverandering. De natuur stelt ons voor uitdagingen die ons dwingen om anders naar het ontwerp, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte te kijken. Dit vraagt om nieuwe inzichten, andere vaardigheden en een vooruitziende blik. Onze Brainz experts gaan op 5 februari hier uitgebreid op in. Zie hieronder sessies die aan bod komen: 
 
1. 

Al blijven deskundigen en politici over de oorzaak twisten, de gevolgen  van klimaatverandering in termen van hitte- en wateroverlast zijn inmiddels wel onomstreden. Dus praat iedereen over klimaat(adaptatie). En wordt er beleid ontwikkeld, innovaties gepleegd en projecten klimaatadapatief uitgevoerd. Maar een duidelijke koers ontbreekt. Hoe voorkom je dat het bij losse flodders blijft? Hoe zorg je ervoor dat klimaat integraal onderdeel wordt van je beleid en dat alle domeinen met elkaar aan tafel komen te zitten? En welke innovaties zetten echt zoden aan de dijk?

Dagvoorzitter en Biind Expert: Wytse Dassen, omgevings- en procesmanager Twynstra Gudde

 
 2.

Tijdens deze sessie zal Mark Verhijde ingaan op hoe je als overheid het waterbewustzijn bij burgers vergroot. Welke tools heb je als overheid beschikbaar? Wat zijn do’s and don’ts? Hoe krijg je mensen echt in beweging? Met de praktische lessen kan je direct aan de slag! 

Biind Expert: Mark Verhijde werkt als adviseur aan nieuwe verhoudingen tussen overheden, organisaties en mensen. 

 
 3.

Workshop verbreding Rainproof
Amsterdam Rainproof is een netwerk platform benadering om samen met alle belanghebbende te werken aan een regenbestendig stad.  Dit betekent de sponswerking van de stad overal vergroten, in zowel de openbare ruimte als ook op particulier terrein. Rainproof staat ook voor benutten van het regenwater voor verhoging van de groenkwaliteit, beperking van hitte, en het versterken van de ecologie en biodiversiteit.

In de workshop gaan we kijken naar wat er nodig is om de beweging Samen Rainproof ook buiten Amsterdam te laten groeien en hoe we het breder kunnen laden met de andere klimaatadapatie thema’s hitte en droogte.

Biind Expert: Daniël Goedbloed, programmamanager Amsterdam Rainproof

 
4.

Klimaatadaptatie zichtbaar en voelbaar maken

De kranten staan er vol van. De Rijksoverheid formuleert allerlei mooie ambities. Meerdere Rijksambities hebben betrekking op de klimaatverandering. Grote doelen worden er gesteld over waterveiligheid, wateroverlast, hitte, droogte en waterbeschikbaarheid.
Lagere overheden krijgen vervolgens de taak om die ambities in hun dagdagelijkse praktijk tot beleid te vertalen en samen met het gebied gerealiseerd te krijgen. En hier begint vaak de worsteling. Hoe krijgen we die grote plannen van de Rijksoverheid vertaald naar de dagdagelijkse praktijk van de gemeente. Het is een complexe materie waar een antwoord op gegeven moet worden. Bestaande organisatiemodellen en dagdagelijkse beslommeringen werken hier vaak niet bij mee.
Graag ga ik met u in gesprek en deel ik mijn ervaring die we op hebben gedaan bij een groot aantal klimaatprojecten die we voor diverse gemeenten en waterschappen doen. Waar moeten we aandacht aan geven en waar lopen we tegen aan, om vervolgens te kijken hoe we dat wat we willen voor elkaar kunnen krijgen.

Biind Expert: Harry van Duijnhoven, directeur, adviseur Kragten

 
5. 

Dat groen in de openbare ruimte en gebouwen een wezenlijke bijdrage levert aan gezondheid, klimaat, geluk en beleving is inmiddels wel bekend. Vraag is hoe we de definitieve doorbraak in 2019 gaan realiseren. De bestemming is duidelijk – groen niet meer als sluitpost – maar alleen samen kunnen we hem bereiken door groen eens en voor altijd te beschouwen als integraal onderdeel van de stedelijke verduurzamingsopgave. Suze Gehem neemt u mee langs inspirerende projecten en prikkelende visies om u aan het denken én aan het werk te zetten. Suze: “Van groene muur tot eetbare daktuin, stedelijk groen kent ongelofelijk veel mogelijkheden en voordelen. Zo kan het zorgen voor meer bijen, biodiversiteit, schone lucht en waterberging bij hevige regenbuien. Ik ga graag met je aan de slag om groen tot startpunt van de stedelijke verduurzamingsopgave te maken, in plaats van het te zien als sluitstuk.”

Biind Expert: Suze Gehem, directeur en mede-oprichter van De Groene Grachten en Rooftop Revolution

 
 6.

Groen als fundament voor een optimale openbare ruimte
Stichting Green City Buzz maakt van groen het stralende fundament van een optimale openbare ruimte - door integraal te werken. Groen wordt vaak eenzijdig benaderd, met te weinig diepe groene vakkennis en ambitie. Dat is zonde. Een conventionele blik op groen zorgt dat de planten vaak niet in de volle grond, maar in bakken worden geplant en ook niet in elk seizoen optimaal presteren. Dat laat kansen liggen voor klimaat-, regenwater- en hittebestendigheid én voor sociale cohesie, placemaking, biodiversiteit en esthetiek. In deze interactieve sessie prikkelen we daarom om anders te kijken naar groen, voor een mooie stad die futureproof is. 

Biind Expert: Tanja van der Knoop, founder and director

 
 7.

De volgende stap in groene daken is blauw
“Een groen dak zonder blauw is wat mij betreft een ecologische woestijn.” Dat zegt Cees-Anton van den Dool van MetroPolder company, een voorvechter van daken die steden gezond houden. Volgens Cees-Anton wordt te vaak (regen)water vergeten in de groene plannen van een gebouw, terwijl dat blauwe deel juist zoveel voordelen heeft. “Er worden veel sedumdaken aangelegd, maar je kan vaak zoveel meer met een dak. Door waterberging toe te voegen en dat slim te sturen sla je drie of vier vliegen in één klap. Het verkoelt, bewatert, voorkomt wateroverlast en het bevordert biodiversiteit. Dat noemen wij een Polderdak”

Een grote uitdaging ziet Cees-Anton in de financiering. “Bij een groenblauw dak zijn altijd verschillende stakeholders betrokken, waarbij iedereen zegt: laat de ander maar betalen. Dat is zonde, want er liggen zoveel kansrijke daken.” Hoe maken we de stakeholders ervan bewust dat de volgende stap in de vergroening van daken de blauwe component is? Met die vraag gaan we aan de slag tijdens deze sessie.

Biind Expert: Cees-Anton den Dool, dakgraaf bij MetroPolder company