Thema Smart City: donderdagochtend 7 februari

Data en slimme technologie laten steden nog beter functioneren. Smart city moet alleen geen doel op zich zijn, maar een middel om een leefbaardere stad te creëren. Maar wat zijn  de gevolgen van digitalisering op de stad en de samenleving? Onze Brainz experts gaan op 7 februari hier uitgebreid op in. Zie hieronder sessies die aan bod komen: 

1. 

In heel Nederland is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met Smart City oplossingen. Lokale initiatieven die duidelijk zicht gaven op de (on)mogelijkheden om data toe te passen in beleid en beheer. Hoe schalen we op? Hoe delen we kennis? Biind Brainz zorgt voor handvatten. Dagvoorzitter Hans Nouwens presenteert de praktische do’s en don'ts vanuit het Nationaal Smart City Living Lab en zorgt samen met zijn zes inspiratoren voor een helder beeld van de ‘next steps’. 

Dagvoorzitter en Biind Expert: Hans Nouwens, programmadirecteur Nationaal Smart City Living Lab 

 
 2.

Hyperlokaal meten van luchtkwaliteit in de smart city 
In de sessie ga ik in op de maatregelen die op nationaal niveau overwogen worden in het kader van het Klimaatakkoord (mn. reductie van CO2-emissies), wat dit betekent voor de openbare ruimte en hoe je daar als gemeenten vanuit ambities op het gebied van luchtkwaliteit (Fijnstof, NO2) op mee kunt liften. Meer specifiek gaat dit over het hyperlokaal meten van luchtkwaliteit voor en na het nemen van (milieu)maatregelen zoals bijvoorbeeld zero-emissie zones, elektrische bussen, parkeerbeleid, enz.

Biind Expert: Maarten Fleerakkers, Connected Worlds

 
3.

Citizen Science: luchtkwaliteit en geluid

De provincie Zuid-Holland laat burgers in Zuid-Holland luchtkwaliteit en geluid meten met sensorkastjes. De data worden geüpload naar een RIVM website (samenmeten.nl). Er is een anderhalf jaar ervaring en veel leerpunten. Redenen om te laten meten:

  • Vernieuwende meetmethode in vergelijking met (verplichte) traditionele luchtkwaliteitmetingen
  • Burger wil meten: beter in samenwerking dan in discussie met de burger
  • Provincie wil dat burger medeverantwoordelijkheid neemt voor lucht en geluid: bewustzijn helpt.

Vragen voor de sessie zijn:

  • Wie is de burger, wat wil hij/zij, hoe communiceren we op een goede manier?
  • Raakt de overheid het monopolie op milieumetingen kwijt? Hoe gaat ze daar mee om?
  • Zijn sensormetingen (nu nog technisch beperkt) de metingen van de toekomst?
  • In hoeverre zijn deze metingen een basis voor een smart region?
  • Wat is de rol van de provincie voor het vormen van smart cities/ een smart region?
Biind Expert: Jan Harm Brouwer, teamleider provincie Zuid-Holland Lucht en geluid
 
4. 

Hoe kunnen we samenwerken aan smart city oplossingen?
Steden staan voor een enorme uitdaging om hun stad duurzamer, leefbaarder en economisch meer aantrekkelijk te maken. Als overheden en bedrijven hun ambities waar willen maken, moeten ze samenwerkingsmodellen vinden die deze uitdaging het hoofd kunnen bieden. Dat wordt nu gedaan in de vorm van pilotprojecten in verschillende gebieden van de stad. Signify werkt met steden samen om hun ambities te helpen realiseren. Zij zien in dat een nauwe samenwerking tussen private en publieke organisaties nodig is om op succesvolle wijze smart city concepten door te voeren, maar dit is in de praktijk een enorme uitdaging waar betrokkenen vaak niet aan kunnen voldoen.

Tijdens deze sessie op Biind Brainz presenteert Signify hoe zij samen met gemeentes werken aan smart city innovatieprocessen. Wat is het ideale samenwerkingsmodel om succesvolle innovaties te realiseren? Hoe moet dit worden vormgegeven? Hoe kunnen we succes verzekeren en de doelen bereiken die een gemeente heeft gesteld? Deze vragen en meer komen ter sprake in een interactieve discussie rondom enkele stellingen en gedeelde best practices van de deelnemers.

Het doel van deze sessie is het verzamelen van feedback en inzicht van organisaties en gemeentes over hoe samenwerking tussen alle betrokkenen op zo’n manier ontworpen moet worden om naar een smart city toe te werken.

Biind Expert: Hedzer de Boer, Business Development Manager Signify

 
5.

Smart city is denken in termen van impact
De openbare ruimte staat aan de vooravond van een grote transformatie. Hoe die transformatie tot stand komt, is afhankelijk van de verbindingen die wij maken tussen mens en techniek. Ziut merkt dat het denken in termen van impact het meest werkbare perspectief is. Vragen als ‘Wat is er gaande in de openbare ruimte?’, ‘Welke wensen zijn nog niet vervuld?’ en ‘Wie hebben die wensen?’ maken de transitie naar een smart city-ontwikkeling haalbaar. Tijdens Biind Brainz loopt Ziut deze stappen met je door, telkens met het creëren van impact als stevige afbakening, zodat ook jij met smart city kunt starten.

Biind Expert: Ziut