Thema Smart Mobility: donderdagmiddag 7 februari

Smart Mobility is slimmer reizen. Auto's en infrastructuur worden intelligenter en gaan met elkaar communiceren. Bovendien wisselen verschillende mobiliteitsmodaliteiten informatie uit met elkaar, zodat je naast de auto ook andere reisopties voorgeschoteld krijgt. Dit alles door toepassing van ICT. En dat heeft nogal wat invloed op onszelf, maar ook op hoe de auto en de wegen eruit zien. En dus ook op hoe we die moeten gaan ontwerpen en beheren. Onze Brainz experts gaan op 7 februari hier uitgebreid op in. Zie hieronder sessies die aan bod komen: 

 1.

“Smart mobility is zoveel meer dan mobiliteit alleen, er gebeurt ontzettend veel in het werkveld. Tijdens Biind Brainz neem ik je mee in de ontwikkelingen en vertel ik over de mogelijkheden om concrete opgaven op te kunnen lossen. Graag tot 7 februari!”

Dagvoorzitter en Biind Expert: Marije de Vreeze, Connekt

 
 2.

“De Koers Smart Mobility Provincie Noord-Holland zet de stip op de horizon met als planjaar 2030. Met vier routekaarten werken wij in stappen toe naar het gewenste eindbeeld. Om goed voorbereid te zijn, voeren we ook al concrete acties uit learning by doing tot en met 2020.”

Biind Expert: Parvin Hoseini, provincie Noord-Holland

 
 3.

Als productmanager ITS houd ik me vanuit Vialis bezig met productinnovatie. Veel van de innovatie in ons bedrijf is op dit moment gericht op een efficiëntie en betere benutting van de beschikbare data in onze dienstverlening richting de weggebruiker en onze klanten. Tijdens Biind Brainz neem ik je mee in hoe we hierdoor het verkeer beter kunnen regelen.

Biind Expert: Ronald van Katwijk, Vialis

 
 4.

DAT.Mobility richt zich al aantal jaar op de vertaling van data naar beslisinformatie. Steeds belangrijkere rol spelen daarbij real time datastromen over de huidige situatie en de vertaling daarvan in korte termijn voorspellingen ten behoeve van verkeersmanagement en services die serviceproviders op basis hiervan richting weggebruikers (kunnen gaan) leveren. Tijdens de sessie gaan we het hebben over deze ontwikkelingen en de rol die data hierbij speelt.

Biind Expert: Luc Wismans, Goudappel Coffeng / DAT Mobility

 
5.

Verkeersmanagement maakt een transitie door en de weg van de toekomst zal er daarom anders uit gaan zien. Tijdens mijn sessie zoom ik, aan de hand van praktijkvoorbeelden, in op de route die Rijkswaterstaat bewandelt om de weg van de toekomst goed in te kunnen richten. Ik nodig u van harte uit om het gesprek met mij aan te gaan op 7 februari in Zwolle!

Biind Expert: Jan Brink, Rijkswaterstaat